خلا قانونی برای برخورد با کودک‌فروشی/ فرارمالیاتی حساب‌های اجاره‌ای/ دوره “صلاح نیست مردم بدانند”گذشته است/ تفریح این روزهای بچه پولدارهای مشهد

خلا قانونی برای برخورد با کودک‌فروشی/ فرارمالیاتی حساب‌های اجاره‌ای/ دوره “صلاح نیست مردم بدانند”گذشته است/ تفریح این روزهای بچه پولدارهای مشهد
«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: آیا پولدار بودن یک حسن و پولدارشدن یک هدف است؟؛ را بشنوند.

خلا قانونی برای برخورد با کودک‌فروشی/ فرارمالیاتی حساب‌های اجاره‌ای/ دوره “صلاح نیست مردم بدانند”گذشته است/ تفریح این روزهای بچه پولدارهای مشهد

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: آیا پولدار بودن یک حسن و پولدارشدن یک هدف است؟؛ را بشنوند.
خلا قانونی برای برخورد با کودک‌فروشی/ فرارمالیاتی حساب‌های اجاره‌ای/ دوره “صلاح نیست مردم بدانند”گذشته است/ تفریح این روزهای بچه پولدارهای مشهد

دانلود shareit

Related Posts