عکس خاصِ BBC فارسی سوژه شد

مریم باقی؛ روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب به خبر و عکس‌های BBC درباره حضور اروپایی‌ها در سواحل در روز‌های کرونایی واکنش نشان داد.

برترین‌ها: مریم باقی؛ روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب به خبر و عکس‌های BBC درباره حضور اروپایی‌ها در سواحل در روز‌های کرونایی واکنش نشان داد.

او در اظهارنظری کنایه‌آمیز درباره ازدحام در سواحل اروپا نوشت: در اروپا کرونا وجود ندارد!

واکنش یک روزنامه‌نگار به خبر و عکس‌های BBC

Related Posts