نکته سنجی دويچه وله درمورد ‘اسناد پاناما’

نکته سنجی دويچه وله درمورد ‘اسناد پاناما’
تارنماي دويچه وله درگزارشي نوشت: روزسوم آوريل (سيزدهم فروردين) كه اسناد پاناما انتشار يافت بلافاصله دولت‌هايي مانند روسيه وچين آن را به توطئه‌اي از سوي غرب نسبت دادند واين سوال مطرح شد كه چرا اسناد پاناما تنها شامل افراد وشركت هاي غيرآمريكايي است.

نکته سنجی دويچه وله درمورد ‘اسناد پاناما’

تارنماي دويچه وله درگزارشي نوشت: روزسوم آوريل (سيزدهم فروردين) كه اسناد پاناما انتشار يافت بلافاصله دولت‌هايي مانند روسيه وچين آن را به توطئه‌اي از سوي غرب نسبت دادند واين سوال مطرح شد كه چرا اسناد پاناما تنها شامل افراد وشركت هاي غيرآمريكايي است.
نکته سنجی دويچه وله درمورد ‘اسناد پاناما’

بک لینک رنک 1

Related Posts