سخنرانی جهانگیری در همایش “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات”

سخنرانی جهانگیری در همایش “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات”
رئیس خانه احزاب ایران گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در همایش خانه احزاب با عنوان “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات” سخنران خواهد کرد.

سخنرانی جهانگیری در همایش “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات”

رئیس خانه احزاب ایران گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در همایش خانه احزاب با عنوان “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات” سخنران خواهد کرد.
سخنرانی جهانگیری در همایش “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات”

واتساپ جی بی

Related Posts