5 کشته و زخمی در برخورد سواری پراید با وانت پیکان در محور نطنز – کاشان

5 کشته و زخمی در برخورد سواری پراید با وانت پیکان در محور نطنز – کاشان
برخورد سواری پراید با وانت پیکان در بزرگراه نطنز – کاشان 5 کشته و زخمی بجا گذاشت.

5 کشته و زخمی در برخورد سواری پراید با وانت پیکان در محور نطنز – کاشان

برخورد سواری پراید با وانت پیکان در بزرگراه نطنز – کاشان 5 کشته و زخمی بجا گذاشت.
5 کشته و زخمی در برخورد سواری پراید با وانت پیکان در محور نطنز – کاشان

روزنامه ایران

صبحانه

Related Posts