24 کشته و مجروح در حادثه واژگونی مینی‌بوس

24 کشته و مجروح در حادثه واژگونی مینی‌بوس
در اثر واژگونی مینی‌بوس در ساری 24 نفره کشته و زخمی شدند.

24 کشته و مجروح در حادثه واژگونی مینی‌بوس

در اثر واژگونی مینی‌بوس در ساری 24 نفره کشته و زخمی شدند.
24 کشته و مجروح در حادثه واژگونی مینی‌بوس

Related Posts