“بحران بزرگ” در راه است

“بحران بزرگ” در راه است
تحلیلگران موسسه تحقیقاتی برکلی هشدار داده‌اند که با توجه به افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ در این بخش، احتمال بحران عرضه نفت در سال ٢٠١٩ میلادی وجود دارد.

“بحران بزرگ” در راه است

تحلیلگران موسسه تحقیقاتی برکلی هشدار داده‌اند که با توجه به افت قیمت‌های جهانی نفت و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ در این بخش، احتمال بحران عرضه نفت در سال ٢٠١٩ میلادی وجود دارد.
“بحران بزرگ” در راه است

Related Posts