19 کشته و 24 زخمی در واژگونی اتوبوس زائران اربعین

19 کشته و 24 زخمی در واژگونی اتوبوس زائران اربعین
اتوبوس زائران اربعین که در محور اقلید به سمت یاسوج در گردنه جمال‌بیگ واژگون شده بود، 19 کشته و 24 مصدوم بر جا گذاشته است.

19 کشته و 24 زخمی در واژگونی اتوبوس زائران اربعین

اتوبوس زائران اربعین که در محور اقلید به سمت یاسوج در گردنه جمال‌بیگ واژگون شده بود، 19 کشته و 24 مصدوم بر جا گذاشته است.
19 کشته و 24 زخمی در واژگونی اتوبوس زائران اربعین

کانال تلگرام اکسین چنل

Related Posts