از “فیلم خودروهای تاناکورا در بازار” تا “قیمت‌های نجومی تور ترکیه پس از لغو ممنوعیت”

از “فیلم خودروهای تاناکورا در بازار” تا “قیمت‌های نجومی تور ترکیه پس از لغو ممنوعیت”
در عصرانه امروز پیش بینی قیمت طلا در روزهای آینده را در گفت و گوی کشتی آرای می خوانیم. سپس قیمت های نجومی تور ترکیه همراه با آخرین قیمت اونس طلا را مرور می کنیم. در ادامه از کارت های اعتباری 50 میلیونی و افزایش نرخ اوراق وام مسکن می گوییم. همچنین از افزایش پروازهای هواپیمایی اتریش به ایران و کمبود خلبان در چین سخن گفته ایم. در پایان فیلمی از وضعیت خودروهای تاناکورا در بازار نشان می دهیم.

از “فیلم خودروهای تاناکورا در بازار” تا “قیمت‌های نجومی تور ترکیه پس از لغو ممنوعیت”

در عصرانه امروز پیش بینی قیمت طلا در روزهای آینده را در گفت و گوی کشتی آرای می خوانیم. سپس قیمت های نجومی تور ترکیه همراه با آخرین قیمت اونس طلا را مرور می کنیم. در ادامه از کارت های اعتباری 50 میلیونی و افزایش نرخ اوراق وام مسکن می گوییم. همچنین از افزایش پروازهای هواپیمایی اتریش به ایران و کمبود خلبان در چین سخن گفته ایم. در پایان فیلمی از وضعیت خودروهای تاناکورا در بازار نشان می دهیم.
از “فیلم خودروهای تاناکورا در بازار” تا “قیمت‌های نجومی تور ترکیه پس از لغو ممنوعیت”

مجله اینترنتی

Related Posts