برگزاری سمینار علمی- آموزشی ” مخاطب شناسی فرهنگی زائرین “

برگزاری سمینار علمی- آموزشی ” مخاطب شناسی فرهنگی زائرین “
مدیر مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی از برگزاری سمینار علمی- آموزشی مخاطب شناسی فرهنگی زائرین خبر داد.

برگزاری سمینار علمی- آموزشی ” مخاطب شناسی فرهنگی زائرین “

مدیر مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی از برگزاری سمینار علمی- آموزشی مخاطب شناسی فرهنگی زائرین خبر داد.
برگزاری سمینار علمی- آموزشی ” مخاطب شناسی فرهنگی زائرین “

فروش بک لینک

گوشی موبایل

Related Posts