۹۴؛ سال پرسفر آقای رییس‌جمهور

۹۴؛ سال پرسفر آقای رییس‌جمهور
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این سال به چهار کشور روسیه، آمریکا، ایتالیا و فرانسه سفر کرد

۹۴؛ سال پرسفر آقای رییس‌جمهور

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این سال به چهار کشور روسیه، آمریکا، ایتالیا و فرانسه سفر کرد
۹۴؛ سال پرسفر آقای رییس‌جمهور

اتومبیل

عرفان دینی

Related Posts