۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن طی ۱۵ دقیقه

۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن طی ۱۵ دقیقه
منابع خبری از ۳۰ بار حمله هوایی ائتلاف سعودی به منطقه «راس عیسی» در غرب یمن طی ۱۵ دقیقه خبر دادند.

۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن طی ۱۵ دقیقه

منابع خبری از ۳۰ بار حمله هوایی ائتلاف سعودی به منطقه «راس عیسی» در غرب یمن طی ۱۵ دقیقه خبر دادند.
۳۰ حمله هوایی ائتلاف سعودی به غرب یمن طی ۱۵ دقیقه

Related Posts