یکی از شخصیت‌های «انگری بردز» سفیر افتخاری سازمان ملل شد

یکی از شخصیت‌های «انگری بردز» سفیر افتخاری سازمان ملل شد
«رد» یا قرمز یکی از شخصیت های کارتونی فلم انیمیشن «انگری بردز» (پرندگان خشمگین) به عنوان سفیر افتخاری سبز سازمان ملل متحد انتخاب شد.

یکی از شخصیت‌های «انگری بردز» سفیر افتخاری سازمان ملل شد

«رد» یا قرمز یکی از شخصیت های کارتونی فلم انیمیشن «انگری بردز» (پرندگان خشمگین) به عنوان سفیر افتخاری سبز سازمان ملل متحد انتخاب شد.
یکی از شخصیت‌های «انگری بردز» سفیر افتخاری سازمان ملل شد

کیمیا دانلود

دانلود فیلم خارجی

Related Posts