گوشت بلدرچین منجمد کیلویی چند به فروش می رسد؟+جدول

گوشت بلدرچین منجمد کیلویی چند به فروش می رسد؟+جدول
قیمت بلدرچین منجمد بسته بندی در ظروف یکبار مصرف(بسته 800 گرمی ) کیلویی 12 هزار تومان به فروش می رسد.

گوشت بلدرچین منجمد کیلویی چند به فروش می رسد؟+جدول

قیمت بلدرچین منجمد بسته بندی در ظروف یکبار مصرف(بسته 800 گرمی ) کیلویی 12 هزار تومان به فروش می رسد.
گوشت بلدرچین منجمد کیلویی چند به فروش می رسد؟+جدول

Related Posts