پیروزی ترامپ باعث افت شاخص بورس پاکستان شد

پیروزی ترامپ باعث افت شاخص بورس پاکستان شد
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بورس پاکستان با کاهشی ۶۰۰ واحدی روبرو شد.

پیروزی ترامپ باعث افت شاخص بورس پاکستان شد

پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بورس پاکستان با کاهشی ۶۰۰ واحدی روبرو شد.
پیروزی ترامپ باعث افت شاخص بورس پاکستان شد

دانلود مستقیم تانگو جدید

Related Posts