پیام تسلیت سردار جلالی به جانشین فرمانده کل سپاه

پیام تسلیت سردار جلالی به جانشین فرمانده کل سپاه
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوردر پیامی درگذشت مادر سردارسلامی ،جانشین فرمانده کل سپاه راتسلیت گفت.

پیام تسلیت سردار جلالی به جانشین فرمانده کل سپاه

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوردر پیامی درگذشت مادر سردارسلامی ،جانشین فرمانده کل سپاه راتسلیت گفت.
پیام تسلیت سردار جلالی به جانشین فرمانده کل سپاه

روزنامه ایران

مرجع توریسم

Related Posts