پنج هزار زن به کادر پلیس هرات پیوستند

پنج هزار زن به کادر پلیس هرات پیوستند
سخنگوی فرمانده پلیس هرات گفت: امسال ۲۰۰ زن جذب نیروی پلیس این ولایت شده‌ و مشغول فراگیری آموزش‌های نظامی هستند.

پنج هزار زن به کادر پلیس هرات پیوستند

سخنگوی فرمانده پلیس هرات گفت: امسال ۲۰۰ زن جذب نیروی پلیس این ولایت شده‌ و مشغول فراگیری آموزش‌های نظامی هستند.
پنج هزار زن به کادر پلیس هرات پیوستند

Related Posts