پنت هاوس 21 میلیارد و 625 میلیون تومانی در قلب پایتخت + قیمت

پنت هاوس 21 میلیارد و 625 میلیون تومانی در قلب پایتخت + قیمت
قیمت هر متر از یک پنت هاوس در زعفرانیه تهران با امکانات فوق مدرن به 35 میلیون تومان هم می رسد.

پنت هاوس 21 میلیارد و 625 میلیون تومانی در قلب پایتخت + قیمت

قیمت هر متر از یک پنت هاوس در زعفرانیه تهران با امکانات فوق مدرن به 35 میلیون تومان هم می رسد.
پنت هاوس 21 میلیارد و 625 میلیون تومانی در قلب پایتخت + قیمت

خبرگذاری اصفحان

خبر فرهنگیان

Related Posts