پرچم نیوزلند «انگلیسی» باقی می‌ماند

پرچم نیوزلند «انگلیسی» باقی می‌ماند
تفاوت 7 درصدی موافقان و مخالفان باعث شد نتیجه نظرسنجی تغییر پرچم به نفع باقی ماندن پرچم قدیمی انگلیسی اعلام شود

پرچم نیوزلند «انگلیسی» باقی می‌ماند

تفاوت 7 درصدی موافقان و مخالفان باعث شد نتیجه نظرسنجی تغییر پرچم به نفع باقی ماندن پرچم قدیمی انگلیسی اعلام شود
پرچم نیوزلند «انگلیسی» باقی می‌ماند

باشگاه خبری ورزشی

ترانه

Related Posts