ولیعهد بریتانیا می‌خواهد به ایران سفر کند

ولیعهد بریتانیا می‌خواهد به ایران سفر کند
هفته نامه ساندی تایمز لندن، در گزارشی از تلاش‌ها برای آماده کردن شرایط سفر رسمی پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا به ایران در پاییز امسال خبر داده است.

ولیعهد بریتانیا می‌خواهد به ایران سفر کند

هفته نامه ساندی تایمز لندن، در گزارشی از تلاش‌ها برای آماده کردن شرایط سفر رسمی پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا به ایران در پاییز امسال خبر داده است.
ولیعهد بریتانیا می‌خواهد به ایران سفر کند

دانلود فیلم خارجی

خبر فرهنگیان

Related Posts