وقتی سفیر عربستان خون نمایندگان عراقی را به جوش می‌آورد

وقتی سفیر عربستان خون نمایندگان عراقی را به جوش می‌آورد
اظهارات اخیر سفیر عربستان سعودی در عراق، نمایندگان مجلس این کشور را به شدت خشمگین کرد.

وقتی سفیر عربستان خون نمایندگان عراقی را به جوش می‌آورد

اظهارات اخیر سفیر عربستان سعودی در عراق، نمایندگان مجلس این کشور را به شدت خشمگین کرد.
وقتی سفیر عربستان خون نمایندگان عراقی را به جوش می‌آورد

آهنگ جدید

قدیر نیوز

Related Posts