واکنش پنتاگون به سخنان سردار فیروزآبادی

واکنش پنتاگون به سخنان سردار فیروزآبادی
سخنگوی پنتاگون در واکنش به سخنان سردار فیروزآبادی در خصوص حمله جنگنده‌های ایران به داعشی‌ها در خاک عراق گفت که گزارشی در این خصوص ندیده است.

واکنش پنتاگون به سخنان سردار فیروزآبادی

سخنگوی پنتاگون در واکنش به سخنان سردار فیروزآبادی در خصوص حمله جنگنده‌های ایران به داعشی‌ها در خاک عراق گفت که گزارشی در این خصوص ندیده است.
واکنش پنتاگون به سخنان سردار فیروزآبادی

دانلود برنامه ایمو

Related Posts