واکنش نفتی ایران به انتخابات آمریکا

واکنش نفتی ایران به انتخابات آمریکا
معاون وزیر نفت با بیان اینکه نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر عمده‌ای بر وضعیت پسابرجامی صنعت نفت ایران ندارد، تاکید کرد: با این وجود «دونالد ترامپ» غیر قابل پیش بینی‌ است.

واکنش نفتی ایران به انتخابات آمریکا

معاون وزیر نفت با بیان اینکه نتیجه انتخابات آمریکا تاثیر عمده‌ای بر وضعیت پسابرجامی صنعت نفت ایران ندارد، تاکید کرد: با این وجود «دونالد ترامپ» غیر قابل پیش بینی‌ است.
واکنش نفتی ایران به انتخابات آمریکا

نصب تلگرام فارسی

Related Posts