واکنش تهران به تمدید ماموریت «احمد شهید»

واکنش تهران به تمدید ماموریت «احمد شهید»
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد قطعنامه اخیر شورای حقوق بشرسازمان ملل در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران (احمد شهید) گفت: ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند.

واکنش تهران به تمدید ماموریت «احمد شهید»

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد قطعنامه اخیر شورای حقوق بشرسازمان ملل در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران (احمد شهید) گفت: ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند.
واکنش تهران به تمدید ماموریت «احمد شهید»

اس ام اس

مرجع سلامتی

Related Posts