واژگونی اتوبوس در مسیر اصفهان ـ تهران

واژگونی اتوبوس در مسیر اصفهان ـ تهران
واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزاد راه اصفهان- تهران که بامداد سه شنبه رخ داد، 38 مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت.

واژگونی اتوبوس در مسیر اصفهان ـ تهران

واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزاد راه اصفهان- تهران که بامداد سه شنبه رخ داد، 38 مصدوم و یک کشته بر جا گذاشت.
واژگونی اتوبوس در مسیر اصفهان ـ تهران

دانلود سریال و آهنگ

نخبگان

Related Posts