واردات دستگاه ضربان قلب جنين از آمریکا!

واردات دستگاه ضربان قلب جنين از آمریکا!
بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 2 تن دستگاه ضربان قلب جنين وارد کشور شده است.

واردات دستگاه ضربان قلب جنين از آمریکا!

بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 2 تن دستگاه ضربان قلب جنين وارد کشور شده است.
واردات دستگاه ضربان قلب جنين از آمریکا!

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts