هلاکت شماری از تروریست‌ها در حما و قنیطره/ گزارش 48 مورد نقض آتش‌بس در سوریه

هلاکت شماری از تروریست‌ها در حما و قنیطره/ گزارش 48 مورد نقض آتش‌بس در سوریه
نیروهای ارتش سوریه با هدف قرار دادن مواضع تروریست‌ها، شماری از آنها را در حما و قنیطره به هلاکت رساندند.

هلاکت شماری از تروریست‌ها در حما و قنیطره/ گزارش 48 مورد نقض آتش‌بس در سوریه

نیروهای ارتش سوریه با هدف قرار دادن مواضع تروریست‌ها، شماری از آنها را در حما و قنیطره به هلاکت رساندند.
هلاکت شماری از تروریست‌ها در حما و قنیطره/ گزارش 48 مورد نقض آتش‌بس در سوریه

دانلود مستقیم تانگو جدید

Related Posts