هشدار فرمانده جدید ارتش پاکستان به هند درباره ناآرامی‌های کشمیر

هشدار فرمانده جدید ارتش پاکستان به هند درباره ناآرامی‌های کشمیر
“قمر جاوید باجوا” همزمان با آغاز رسمی فعالیتش به‌عنوان فرمانده ارتش پاکستان، به دهلی‌‌نو درخصوص ناآرامی‌های اخیر کشمیر هشدار داد.

هشدار فرمانده جدید ارتش پاکستان به هند درباره ناآرامی‌های کشمیر

“قمر جاوید باجوا” همزمان با آغاز رسمی فعالیتش به‌عنوان فرمانده ارتش پاکستان، به دهلی‌‌نو درخصوص ناآرامی‌های اخیر کشمیر هشدار داد.
هشدار فرمانده جدید ارتش پاکستان به هند درباره ناآرامی‌های کشمیر

Related Posts