نماهنگ «پرواز با پای پیاده » با صدای حسین الاکرف

نماهنگ «پرواز با پای پیاده » با صدای حسین الاکرف
مداح معروف جهان عرب حسین اکرف با خواندن سرودی حماسی درباره پیاده روی اربعین حسینی به سمت کربلا ؛ حرکت در این مسیر را عشق و حرکت به سمت بهشت توصیف کرده و تهدید دشمنان را بی اثر دانست

نماهنگ «پرواز با پای پیاده » با صدای حسین الاکرف

مداح معروف جهان عرب حسین اکرف با خواندن سرودی حماسی درباره پیاده روی اربعین حسینی به سمت کربلا ؛ حرکت در این مسیر را عشق و حرکت به سمت بهشت توصیف کرده و تهدید دشمنان را بی اثر دانست
نماهنگ «پرواز با پای پیاده » با صدای حسین الاکرف

دانلود رایگان اینستاگرام

Related Posts