نفت و گاز می فروشیم؛ گندم و خوراک دام می خریم

نفت و گاز می فروشیم؛ گندم و خوراک دام می خریم
آمار جدید گمرک ایران از کارنامه تجاری کشور در سالی که گذشت، نشان می دهد که عمده کالاهای وارداتی به کشور ذرت دامی، گندم ، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا بوده در حالی که در مجموع عمده کالاهای صادراتی ایران در سال 94 شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده ، پروپان مایع شده و قیر بوده است. با این حساب آنچه بیشتر فروخته ایم محصولات پایه نفتی و گازی بوده و آنچه بیشتر خریده ام گندم، ذرت دامی، سویا و کنجاله و برنج. این شکل و شمایل تجارت ما ایرانیان تا چه اندازه با اقتصاد مقاومتی می خواند سوالی است که باید به آن بیاندیشیم.

نفت و گاز می فروشیم؛ گندم و خوراک دام می خریم

آمار جدید گمرک ایران از کارنامه تجاری کشور در سالی که گذشت، نشان می دهد که عمده کالاهای وارداتی به کشور ذرت دامی، گندم ، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا بوده در حالی که در مجموع عمده کالاهای صادراتی ایران در سال 94 شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده ، پروپان مایع شده و قیر بوده است. با این حساب آنچه بیشتر فروخته ایم محصولات پایه نفتی و گازی بوده و آنچه بیشتر خریده ام گندم، ذرت دامی، سویا و کنجاله و برنج. این شکل و شمایل تجارت ما ایرانیان تا چه اندازه با اقتصاد مقاومتی می خواند سوالی است که باید به آن بیاندیشیم.
نفت و گاز می فروشیم؛ گندم و خوراک دام می خریم

سیستم اطلاع رسانی

فستیوال فیلم

Related Posts