ملک سلمان با اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد

ملک سلمان با اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد
پادشاه عربستان سعودی امروز و در آستانه سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به ریاض، با هیاتی از کنگره آمریکا دیدار کرد.

ملک سلمان با اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد

پادشاه عربستان سعودی امروز و در آستانه سفر رئیس‌جمهوری آمریکا به ریاض، با هیاتی از کنگره آمریکا دیدار کرد.
ملک سلمان با اعضای کنگره آمریکا دیدار کرد

تکنولوژی جدید

تکست آهنگ

Related Posts