ملاقات تخت روانچی با قائم مقام وزارت خارجه سوئد

ملاقات تخت روانچی با قائم مقام وزارت خارجه سوئد
قائم مقام وزارت خارجه سوئد با «تخت روانچی» معاون اروپا-آمریکای وزارت امور خارجه ملاقات کرد.

ملاقات تخت روانچی با قائم مقام وزارت خارجه سوئد

قائم مقام وزارت خارجه سوئد با «تخت روانچی» معاون اروپا-آمریکای وزارت امور خارجه ملاقات کرد.
ملاقات تخت روانچی با قائم مقام وزارت خارجه سوئد

دانلود برنامه ایمو

Related Posts