مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم

مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم
بنابراین، دستور رهبر انقلاب حاوی چند واقعیت عینی است: یک، همچنان در جنگ بزرگ فرهنگی هستیم؛ دو، قرارگاه‌های فرهنگی که از پشتیبانی قانونی و مالی قابل توجهی برخوردارند (لیست آنها در قانون بودجه موجود است)، توان فرماندهی ستاد و صف را برای غلبه بر دشمن نداشته‌اند؛ سه، هدف دشمن است و نباید مسیر آتش به سمت جبهه خودی باشد.

مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم

بنابراین، دستور رهبر انقلاب حاوی چند واقعیت عینی است: یک، همچنان در جنگ بزرگ فرهنگی هستیم؛ دو، قرارگاه‌های فرهنگی که از پشتیبانی قانونی و مالی قابل توجهی برخوردارند (لیست آنها در قانون بودجه موجود است)، توان فرماندهی ستاد و صف را برای غلبه بر دشمن نداشته‌اند؛ سه، هدف دشمن است و نباید مسیر آتش به سمت جبهه خودی باشد.
مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *