محور کرج-چالوس از جنوب به شمال یکطرفه شد

محور کرج-چالوس از جنوب به شمال یکطرفه شد
رئیس پلیس راه استان البرز حجم بالای ترافیک در محور کرج – چالوس را دلیل یکطرفه شدن محور اعلام کرد.

محور کرج-چالوس از جنوب به شمال یکطرفه شد

رئیس پلیس راه استان البرز حجم بالای ترافیک در محور کرج – چالوس را دلیل یکطرفه شدن محور اعلام کرد.
محور کرج-چالوس از جنوب به شمال یکطرفه شد

world press news

دانلود فیلم خارجی

Related Posts