مانوئل والس: 800 جوان فرانسوی، مترصد پیوستن به داعش هستند

مانوئل والس: 800 جوان فرانسوی، مترصد پیوستن به داعش هستند
نخست‌وزیر فرانسه گفت تاکنون 600 هم‌وطنش به داعش پیوسته‌اند و 800 جوان دیگر منتظر مهیا شدن شرایط برای این کار هستند.

مانوئل والس: 800 جوان فرانسوی، مترصد پیوستن به داعش هستند

نخست‌وزیر فرانسه گفت تاکنون 600 هم‌وطنش به داعش پیوسته‌اند و 800 جوان دیگر منتظر مهیا شدن شرایط برای این کار هستند.
مانوئل والس: 800 جوان فرانسوی، مترصد پیوستن به داعش هستند

موسیقی روز

ورزش و زندگی

Related Posts