لک:با بازیکن خاطی برخورد می شود/در خط دفاعی تمرکز نداشتیم

لک:با بازیکن خاطی برخورد می شود/در خط دفاعی تمرکز نداشتیم
سرمربی تیم گیتی‌پسند اصفهان گفت: من حرکت بازیکنم را اصلا تایید نمی کنم و قطعا باشگاه با وی برخورد جدی خواهد کرد.

لک:با بازیکن خاطی برخورد می شود/در خط دفاعی تمرکز نداشتیم

سرمربی تیم گیتی‌پسند اصفهان گفت: من حرکت بازیکنم را اصلا تایید نمی کنم و قطعا باشگاه با وی برخورد جدی خواهد کرد.
لک:با بازیکن خاطی برخورد می شود/در خط دفاعی تمرکز نداشتیم

Related Posts