لحظه سقوط هواپیمای اماراتی در روسیه

لحظه سقوط هواپیمای اماراتی در روسیه
سقوط هواپیمای مسافربری شرکت «فلای دبی» در جنوب روسیه به کشته شدن تمامی سرنشینان آن که ۶۱ نفر بودند، منجر شد.

لحظه سقوط هواپیمای اماراتی در روسیه

سقوط هواپیمای مسافربری شرکت «فلای دبی» در جنوب روسیه به کشته شدن تمامی سرنشینان آن که ۶۱ نفر بودند، منجر شد.
لحظه سقوط هواپیمای اماراتی در روسیه

شهر خبر

کانون نماز

Related Posts