قیمت فروش برخی آپارتمان ها در منطقه 7 تهران + جدول

قیمت فروش برخی آپارتمان ها در منطقه 7 تهران + جدول
یک دستگاه آپارتمان 100 متری در خیابان سهروردی شمالی ، دارای 2 اتاق خواب ، با قیمت 600 میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت فروش برخی آپارتمان ها در منطقه 7 تهران + جدول

یک دستگاه آپارتمان 100 متری در خیابان سهروردی شمالی ، دارای 2 اتاق خواب ، با قیمت 600 میلیون تومان به فروش می رسد.
قیمت فروش برخی آپارتمان ها در منطقه 7 تهران + جدول

Related Posts