قیمت طلا و ارز در بازار اصفهان

قیمت طلا و ارز در بازار اصفهان
هر گرم طلای ۱۸عیار امروز سه شنبه 16 آذر ماه در بازار اصفهان 112هزار و 640تومان به فروش رسید .

قیمت طلا و ارز در بازار اصفهان

هر گرم طلای ۱۸عیار امروز سه شنبه 16 آذر ماه در بازار اصفهان 112هزار و 640تومان به فروش رسید .
قیمت طلا و ارز در بازار اصفهان

Related Posts