قیمت دلار و اونس طلا عامل افزایش ادامه دار قیمت ها/دلایل گران شدن دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر

قیمت دلار و اونس طلا عامل افزایش ادامه دار قیمت ها/دلایل گران شدن دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر
امروز در سومین روز کاری در هفته جاری ، شاهد افزایش قیمت های تسویه در همه سررسیدها در بازار آتی سکه امروز بودیم که مهمترین دلیل آن رشد ادامه دار قیمت دلار در بازار آزاد و نیز رشد اندک قیمت های جهانی طلا در بازارهای جهانی بود.امروز برخلاف روز کاری قبل ،شاهد افزایش حجم قراردادها در کل بازار بودیم.

قیمت دلار و اونس طلا عامل افزایش ادامه دار قیمت ها/دلایل گران شدن دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر

امروز در سومین روز کاری در هفته جاری ، شاهد افزایش قیمت های تسویه در همه سررسیدها در بازار آتی سکه امروز بودیم که مهمترین دلیل آن رشد ادامه دار قیمت دلار در بازار آزاد و نیز رشد اندک قیمت های جهانی طلا در بازارهای جهانی بود.امروز برخلاف روز کاری قبل ،شاهد افزایش حجم قراردادها در کل بازار بودیم.
قیمت دلار و اونس طلا عامل افزایش ادامه دار قیمت ها/دلایل گران شدن دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر

Related Posts