فرمانده عراقی: هیچ سرباز خارجی در عملیات موصل حضور ندارد

فرمانده عراقی: هیچ سرباز خارجی در عملیات موصل حضور ندارد
فرمانده دایره مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد هیچ سرباز خارجی در عملیات نظامی پاکسازی موصل از چنگال داعش، حضور ندارد.

فرمانده عراقی: هیچ سرباز خارجی در عملیات موصل حضور ندارد

فرمانده دایره مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد هیچ سرباز خارجی در عملیات نظامی پاکسازی موصل از چنگال داعش، حضور ندارد.
فرمانده عراقی: هیچ سرباز خارجی در عملیات موصل حضور ندارد

Related Posts