فرمانده انتظامی نرماشیر معرفی شد

فرمانده انتظامی نرماشیر معرفی شد
طی مراسمی با حضور جانشین فرمانده انتظامی استان ، سرهنگ یوسف آبادی به عنوان فرمانده انتظامی جدید نرماشیر معرفی شد.

فرمانده انتظامی نرماشیر معرفی شد

طی مراسمی با حضور جانشین فرمانده انتظامی استان ، سرهنگ یوسف آبادی به عنوان فرمانده انتظامی جدید نرماشیر معرفی شد.
فرمانده انتظامی نرماشیر معرفی شد

واتساپ جی بی

Related Posts