فرانسه حمله انتحاری استانبول را محکوم کرد

فرانسه حمله انتحاری استانبول را محکوم کرد
وزیر خارجه فرانسه، حمله انتحاری به یک مرکز خرید در شهر استانبول را که منجر به کشته شدن حداقل ۵ نفر شده ، محکوم کرد.

فرانسه حمله انتحاری استانبول را محکوم کرد

وزیر خارجه فرانسه، حمله انتحاری به یک مرکز خرید در شهر استانبول را که منجر به کشته شدن حداقل ۵ نفر شده ، محکوم کرد.
فرانسه حمله انتحاری استانبول را محکوم کرد

اخبار

پرشین موزیک

Related Posts