صحت انتخابات در 202 حوزه از 207 حوزه تایید شد

صحت انتخابات در 202 حوزه از 207 حوزه تایید شد
قائم مقام وزیر کشور گفت : از 207 حوزه انتخابیه مجلس صحت برگزاری انتخابات در 202 حوزه در شورای نگهبان تایید شده است.

صحت انتخابات در 202 حوزه از 207 حوزه تایید شد

قائم مقام وزیر کشور گفت : از 207 حوزه انتخابیه مجلس صحت برگزاری انتخابات در 202 حوزه در شورای نگهبان تایید شده است.
صحت انتخابات در 202 حوزه از 207 حوزه تایید شد

سایت استخدامی

دانلود آهنگ آذری

Related Posts