صامت: دوست دارم عید در کنار خانواده باشم

صامت: دوست دارم عید در کنار خانواده باشم
بانوی ملی پوش تنیس‌روی میز می‌گوید: فرقی ندارد که در داخل یا خارج باشم مهم آن است که خانواده‌ام در کنارم باشند.

صامت: دوست دارم عید در کنار خانواده باشم

بانوی ملی پوش تنیس‌روی میز می‌گوید: فرقی ندارد که در داخل یا خارج باشم مهم آن است که خانواده‌ام در کنارم باشند.
صامت: دوست دارم عید در کنار خانواده باشم

سایت خبری زندگی

فانتزی

Related Posts