شوک آمریکایی به بورس ایران

شوک آمریکایی به بورس ایران
پیروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا روز گذشته بازارهای مالی دنیا با را یک شوک بزرگ مواجه کرد و بورس ایران نیز تحت‌تاثیر این اتفاق بزرگ در یک واکنش روانی منفی با 1459 واحد ریزش مواجه شد.

شوک آمریکایی به بورس ایران

پیروزی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا روز گذشته بازارهای مالی دنیا با را یک شوک بزرگ مواجه کرد و بورس ایران نیز تحت‌تاثیر این اتفاق بزرگ در یک واکنش روانی منفی با 1459 واحد ریزش مواجه شد.
شوک آمریکایی به بورس ایران

ارتقا اندروید

Related Posts