ساعتتان را یک‌ ساعت جلو بکشید

ساعتتان را یک‌ ساعت جلو بکشید
طبق قانون، هر سال در نیمه‌شب اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در نیمه‌شب آخر تابستان دوباره به وضعیت قبل برمی‌گردد؛ البته به رغم اجرای این قانون در سالیان متمادی، کم نیستند هموطنانی که این تغییر را نپذیرفته و تا از ایشان ساعت را بپرسی، می‌گویند: «قدیم یا جدید؟»

ساعتتان را یک‌ ساعت جلو بکشید

طبق قانون، هر سال در نیمه‌شب اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در نیمه‌شب آخر تابستان دوباره به وضعیت قبل برمی‌گردد؛ البته به رغم اجرای این قانون در سالیان متمادی، کم نیستند هموطنانی که این تغییر را نپذیرفته و تا از ایشان ساعت را بپرسی، می‌گویند: «قدیم یا جدید؟»
ساعتتان را یک‌ ساعت جلو بکشید

دانلود فیلم خارجی

هنر

Related Posts