روستای جلیوخان در جنوب شرق موصل آزاد شد

روستای جلیوخان در جنوب شرق موصل آزاد شد
نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزادسازی نینوا، یک روستای دیگر در جنوب شرق موصل را از لوث تروریستهای داعشی آزاد کردند.

روستای جلیوخان در جنوب شرق موصل آزاد شد

نیروهای عراقی در ادامه عملیات آزادسازی نینوا، یک روستای دیگر در جنوب شرق موصل را از لوث تروریستهای داعشی آزاد کردند.
روستای جلیوخان در جنوب شرق موصل آزاد شد

Related Posts