روایت علم الهدی از تقلب در انتخابات آمریکا/نصیحت کنایه دار تهران به جیبوتی/واکنش احمدی نژاد به نامزدی الهام/ادعای جدید حسن عباسی علیه روحانی

روایت علم الهدی از تقلب در انتخابات آمریکا/نصیحت کنایه دار تهران به جیبوتی/واکنش احمدی نژاد به نامزدی الهام/ادعای جدید حسن عباسی علیه روحانی
رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:«تعبیر امام جمعه تهران برای انتخابات آمریکا» و «دلیل تلاش عارف برای رای آوری کدخدایی» و .. رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

روایت علم الهدی از تقلب در انتخابات آمریکا/نصیحت کنایه دار تهران به جیبوتی/واکنش احمدی نژاد به نامزدی الهام/ادعای جدید حسن عباسی علیه روحانی

رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:«تعبیر امام جمعه تهران برای انتخابات آمریکا» و «دلیل تلاش عارف برای رای آوری کدخدایی» و .. رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
روایت علم الهدی از تقلب در انتخابات آمریکا/نصیحت کنایه دار تهران به جیبوتی/واکنش احمدی نژاد به نامزدی الهام/ادعای جدید حسن عباسی علیه روحانی

Related Posts