راز افزایش تعداد کوسه‌های دو سر چیست؟ + عکس

راز افزایش تعداد کوسه‌های دو سر چیست؟ + عکس
کوسه به‌خودی‌خود موجودی هراس‌آور است، اما اگر دو سر داشته باشد خیلی ترسناک‌تر به نظر می‌رسد. برخی دانشمندان بر این باورند تغییرات ژنتیکی ناشی از دخالت انسان باعث بروز چنین ناهنجاری در کوسه‌ها شده است.

راز افزایش تعداد کوسه‌های دو سر چیست؟ + عکس

کوسه به‌خودی‌خود موجودی هراس‌آور است، اما اگر دو سر داشته باشد خیلی ترسناک‌تر به نظر می‌رسد. برخی دانشمندان بر این باورند تغییرات ژنتیکی ناشی از دخالت انسان باعث بروز چنین ناهنجاری در کوسه‌ها شده است.
راز افزایش تعداد کوسه‌های دو سر چیست؟ + عکس

Related Posts